Tuesday, October 5, 2010

Happy Name Day, Eliška! Všechno nejlepší k svátku!

Today we honor Eliška.  happy Name Day, Eliška!
The name Eliška is of Czech origin and mean s"truthful".