Saturday, February 12, 2011

Happy Name Day, Slavěna! Všechno nejlepší k svátku!

Today we honor Slavěna.  Happy Name Day, Slavěna!
Slavěna is of Slavic origin meaning "glory".