Wednesday, May 4, 2011

Happy Name Day, Květoslav! Všechno nejlepší k svátku!

Today we honor Květoslav.  Happy Name Day, Květoslav!
The name Květoslav is of Slavic origin and is derived from kvet "flower" and slav "glory".