Sunday, February 12, 2012

Happy Name Day, Slavěna! Všechno nejlepší k svátku!

Today we honor Slavěna.  Happy name day, Slavěna!
The name Slavěna is of Slavic origin meaning "glory".