Wednesday, March 21, 2012

Happy Belated Name Day, Světlana! Všechno nejlepší k svátku!

Yesterday we honored Světlana.  Happy belated name day, Světlana!
The name Světlana is of Russian and Slavic origin and means "light".