Monday, November 6, 2017

Sing It, Kid!

For those of you in NYC...

Organizácia +421 Foundation so sídlom v New Yorku vyhlasuje 3. ročník speváckej súťaže  detí v interpretácii českej a slovenskej ľudovej piesne AMERICKÝ  SLÁVIK, ktorý nadväzujena 30 úspešných ročníkov slovenskej verzie tejto súťaže SLÁVIK SLOVENSKA.
Súťaž sa koná pod záštitou Generálnych konzulátov Českej a Slovenskej republiky v New Yorku a garantmi podujatia sú hviezdy hudobného neba Karel Gott a Peter Dvorský.
Súťažiacich bude sprevádzať ľudová hudba PAJTÁŠI. SpoluúčinkujeAriana Lem Joy a konferujú Pavlína Horáková a Richard Štilicha.
 
Americky Slavik 2017
 
Ak máte záujem prihlásiť dieťa do súťaže, prihlášku treba poslať do 5. novembra 2017!
Ďalšie informácie vrátane prihlášky do súťaže a nôt povinných piesní sú na stránke www.americkyslavik.com.